PROPOZICE ZÁVODU 23 – 25.8 RYBNÍK LETNY

Propozice rybářských závodů pro dvoučlenné týmy MAGIC CUP 2019

Místo konání: Letny okres Pelhřimov
Termín konání: 23. 8.-25. 8. 2019

Startovné: 4000,- Kč za tým
Maximální počet týmů: 16
Délka závodu: 42 hodin
Bodované ryby: kapr, amur
Způsob hodnocení: Vážení ryb nad 50cm

Kategorie:
Závod je rozdělen do dvou kategorií. U každé kategorie jsou vždy umístění.
1)
Součet váhy chycených bodovaných ryb ( 1. – 3. místo )
2)
První bodovaná ryba venku z vody
Nejtěžší bodovaná ryba
Poslední bodovaná ryba venku z vody

Pořadatelé:
Hlavní pořadatel závodu: Magic Wolf s.r.o. Jižní 67, České Budějovice
Spolupořadatel: FishStar.cz s.r.o., Jarošovská ulice 753/II, Jindřichův Hradec

Charakteristika rybníka: Rozloha rybníka: 6 ha. Rybí obsádka: kapři, amuři , bílá ryba …

Přihlášení týmů:
Přihlášení týmů je možné pouze na e-mailu: registrace@magiccup.cz
Doporučujeme si telefonicky ověřit zda jsou volná místa – tel.: 724 085 857 nebo 777 161 111 nebo sledovat naše stránky www.magiccup.cz

Časový harmonogram závodu:

Příjezd: pátek xxxx do 15:00 hodin
( kdo nahlásí pozdější příjezd přichází o losování pozic a bude mu přidělena ta pozice která po losování zůstane )
Prezentace: 15:00 – 15:30 hodin
Losování sektorů: 15:30 hodin
Příprava na stanoviště: 16:30 – 18:00 hodin
Zahájení závodu: pátek v 18:00 hodin
Ukončení závodu: neděle ve 12:00 hodin
Vyhodnocení závodu: neděle ve 13:00 hodin

Pravidla závodů:

Losování sektorů: Losování sektorů je rozděleno na dvě kola. V prvním kole se podle pořadí registrace vylosuje pořadí na losování sektorů.

Způsob lovu:Každý tým může chytat maximálně na čtyři pruty, každý prut s jedním návazcem a s jedním háčkem bez protihrotu nebo s protihrotem. Montáž musí být úniková, bez použití šokové nebo fluorocarbonové šňůry (kaprová montáž). Lov je povolen pouze na položenou bez použití drátěného nebo feedrového krmítka.
Lovit se bude ze dvou stran rybníka. Na vylosovaném místě je možné si postavit přístřešek, stan nebo bivak pro vytvoření si zázemí k lovu.
Každý tým loví pouze ve svém sektoru, kterým je výseč vodní plochy ohraničená přibližnou kolmicí ke krajním bodům loviště na břehu.
Ryby které budou podebírány do podběráku musí být podebírány pouze členy
týmu a nikým jiným. Pro rybu je na mnoha úsecích potřeba si jít do vody!!! Ulovená ryba musí být uložena na odháčkovací podložce a změřena
přivolaným rozhodčím, nebo členem z vedlejšího týmu pokud není rozhodčí momentálně přítomen. Po změření musí být ryba ihned puštěna co
nejšetrněji zpět do vody.
Po celou dobu závodu musí být na stanovišti přítomen alespoň jeden člen týmu. Pokud chtějí oba dva členové opustit
stanoviště zároveň musí stáhnout všechny pruty z vody. Případě odstoupení jednoho člena týmu může druhý člen týmu pokračovat v lovu pouze
se dvěma udicemi. Pokud se týmu dostane chycená ryba do vedlejšího sektoru může do něj vstoupit pouze s vědomím sousedního týmu.
Při zdolávání ryby si musí počínat tak, aby sousední tým co nejméně omezil. V závodu budou započteny tyto druhy ryb: Kapr a amur.
Do výsledku se započítává celková váha bodovaných ulovených ryb. V případě shody rozhoduje nejtěžší ulovená ryba týmu.
Každá ulovená ryba se zapisuje 2x, jednou do výkazu týmu podruhé do evidence rozhodčích.
V průběhu celého závodu i před ním je zakázáno používání lodí. Je zakázáno používat zavážecí lodě. Je zakázáno používat feedrové pruty.
Krmení: je možné pouze ze břehu ze svého sektoru za použití raket, lopatek, košíků a to neomezeně první den závodu  (pokud z důvodu ochrany ryb nenařídí majitel revíru jinak). Během závodu je možno krmit pouze kobrou a PVA.
Je zakázáno vnadit krví, mléčnými kaly, nevařenou luštěninou, červy a žížalami !!!

Povinná výbava týmu: Holiny (doporučujeme min. broďáky), velký podběrák délka ramen min. 90 cm, vaničková podložka pod ryby, dezinfekce a metr.

V případě porušení pravidel bude tým nejprve napomenut. Při druhém porušení pravidel bude tým vyloučen ze závodu bez nároku na vrácení
startovného.
ZRUŠENÍ REGISTRACE MÉNĚ JAK 14 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM ZÁVODŮ JE BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ STARTOVNÉHO.

Protesty:
Případné protesty lze předložit pouze řediteli závodu po uhrazení kauce 1000,- Kč. případě zamítnutí protestu se kauce nevrací.

Rybářské závody se konají za každého počasí !!!

Občerstvení:

možnost zakoupení piva, kávy, čaje, teplé klobásy apod.
Jídlo vezměte sebou vlastní – je povolen vlastní gril.

Ubytování: ve vlastních bivacích či stanech

Ředitel závodu: Michal Valeš tel.: 777 161 111
Hlavní rozhodčí: Petr Musílek tel.: 724 085 857

Závod je určen pro pohodové lidi, kteří se těší, že se sejdou společně u vody a užijí si nádherný víkend plný krásných úlovků a dobré nálady.

!!! ÚČAST JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ , POŘADATEL NEODPOVÍDÁ ZA VZNIKLÉ ŠKODY NA ZDRAVÍ I MAJETKU !!!